Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  1. Phạm vi

   

  Áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập ở nhiều nơi đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại những nơi làm việc, có số thuế TNCN nộp thừa muốn lấy lại số thuế đã nộp thừa đó.

   

  2. Phương pháp thực hiện

   

  Kế toán Vast sẽ cử người chuyên trách thực hiện làm hồ sơ và các thủ tục cần thiết với cơ quan thuế

   

  3. Nội dung chủ yếu

   

  ** Rà soát các chứng từ khấu trừ thuế TNCN, chứng từ khác có liên quan;

  ** Rà soát tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ người phụ thuộc ( nếu có)

  ** Phối hợp với khách hàng thực hiện hồ sơ hoàn thuế TNCN;

  ** Phối hợp thực hiện giải trình với cơ quan Thuế ( nếu có yêu cầu của cơ quan Thuế)

   

  4. Báo giá

   

  Chỉ từ 500.000 đ/ bộ hồ sơ hoàn. Tùy thuộc vào chứng từ, giấy tờ của cá nhân có nhu cầu hoàn thuế TNCN, Kế toán Vast sẽ tư vấn đưa ra báo giá phù hợp.

   

  5. Liên hệ

   

  SĐT: 084.323.6369

  Email: Vastdaotao@gmail.com

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn