Dịch vụ về thuế

DV tư vấn quản trị rủi ro chi phí thuế

Dịch vụ hướng đến nhu cầu quản trị rủi ro về chi phí tiền lương, tiền công, thuế TNCN với các nội dung từ biên soạn bộ chứng từ lao động tiền lương theo quy định hiện hành đến cách thiết kế bảng lương, tính thuế TNCN và các...

DV đào tạo- chuyển giao quy trình kế toán

Khóa học hướng đến đối tượng là các cá nhân/ DN nhỏ cần bồi dưỡng nhân viên, người trong gia đình (chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết, chưa từng làm kế toán)

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập ở nhiều nơi đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại những nơi làm việc, có số thuế TNCN nộp...

Dịch vụ tư vấn, soát xét hồ sơ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Áp dụng cho các doanh nghiệp cần tư vấn hỗ trợ soát xét, hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán các kỳ tính thuế phục vụ kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp, hoặc phục vụ công tác nội bộ (chuyển nhượng, kho nội bộ,...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn