Kế toán TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THEO TT200

Kế toán tài sản cố định vô hình theo TT200. Như chúng ta đã biết, tài sản cố định vô hình là một loại tài sản không có hình thái vật chất, xác định được giá trị...

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG THEO TT 200

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200. Trên thực tế, các Doanh nghiệp thường có các dự án đầu tư XDCB, như: Mua sắm TSCĐ; Sửa chữa lớn TSCĐ; Xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo đầu tư XDCB; ….Vậy, kế toán Doanh nghiệp...

Hướng dẫn hạch toán thừa, thiếu Tài sản cố định khi kiểm kê cuối năm

Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu: Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào "Biên bản kiểm kê TSCĐ" và kết luận của Hội đồng kiểm kê để hạch...

Quy định của pháp luật về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Quy định về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định: Trong thông tư 45/2013/TT-BTC có những hướng dẫn cụ thể về tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Nội dung bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những...

Thanh lý tài sản cố định cần làm những thủ tục gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư  hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới những...

Phương cách hạch toán tài sản cố định hữu hình

Hạch toán tài sản cố định hữu hình – Trong hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản cố định hữu hình (TSCĐGHH) thường xuyên có những biến động lúc tăng nhưng có lúc lại giảm tài sản cố định hữu hình....

Phương pháp khấu hao nhanh hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao nhanh là phương pháp kế toán giảm nguyên giá trên sổ sách của tài sản, với mức cao hơn trong các năm đầu, và thấp hơn trong những năm cuối thời gian sử dụng của 

Bộ hồ sơ tài sản cố định đầy đủ gồm những gì?

Tài sản cố định là loại tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Vì vậy kế toán cần theo dõi và tập hợp đầy đủ hồ sơ chứng từ. Một bộ hồ sơ tài sản cố định đầy đủ đối với từng loại tài...

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

Tính phân bổ công cụ dụng cụ Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 được gọi là Công cụ dụng cụ. Vậy cách tính phân bổ...

Cách thức hạch toán công cụ dụng cụ – thời gian phân bổ CCDC

Công cụ dụng cụ (CCDC) nằm trong số các tài khoản tồn kho của hệ thống tài khoản kế toán vì vậy nguyên tắc kế toán, cách thức hạch toán tuân theo chuẩn mực hàng tồn kho số 02 và thông tư số 200....

Cách phân bổ CCDC và TSCĐ trong công ty xây dựng khi không có doanh thu

Cách phân bổ CCDC và TSCĐ khi thi công công trình như thế nào? * Đối với trường hợp trong năm thi công công trình. Nhưng do công trình đã thi công xong vậy có tiếp tục phân...

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ được xác định theo 2 cách khác nhau: chế độ kế toán...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn