Nghị định, thông tư, công văn

Tổng hợp văn bản về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Tổng hợp văn bản liên quan đến chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 để mọi người tiện theo dõi và nắm bắt.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% từ 01/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định...

Thông tư 119/2014/T-BTC

Hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

Thông tư 26/2015/TT_BTC

Hướng dẫn về quản lý thuế và thuế GTGT

Thông tư 219/2013 về thuế GTGT

Quy định về thuế GTGT

Thông tư 130/2016/TT_BTC

Sửa đổi các trường hợp không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Thông tư 43/2021/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 điều 10 TT 219/2013, NĐ 209/2013, TT26/2015 về thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế.

Tổng hợp văn bản hiện hành về thuế GTGT

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn luật thuế GTGT mới nhất.

Nghị quyết 406 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với các chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), miễn tiền chậm nộp,...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn