Kế toán DN

Các trường hợp huỷ hoá đơn điện tử đã phát hành

Hướng dẫn các trường hợp kế toán bán hàng huỷ hoá đơn điện tử đã lập, đã ký có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn khai thuế với trường hợp nộp thuế thay cho cá nhân

Thủ tục khai thuế với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế thay cho cá nhân

Hướng dẫn lập và nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu (Mẫu 01/GTGT/TT80)

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT  hàng tháng/quý theo thông tư 80/2021

Kế toán công nợ liên quan giao dịch mua - bán

 Kế toán công nợ là người đảm nhận công việc kế toán về quản lý các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả. Việc kiểm soát tốt hoạt động công nợ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp...

Kế toán vốn bằng tiền

Tiền là tài sản quan trọng của đơn vị. Thực hiện tốt công tác kế toán vốn bằng tiền ( còn gọi là Kế toán tiền) sẽ giúp các nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn,...

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THEO TT200

Kế toán tài sản cố định vô hình theo TT200. Như chúng ta đã biết, tài sản cố định vô hình là một loại tài sản không có hình thái vật chất, xác định được giá trị...

HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM THUẾ GTGT, DOANH THU DO SAI SÓT

Khi kế toán phát hiện sai sót trong hóa đơn về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế, …>>> Tiến hành lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn >>> Xuất đơn điều chỉnh. Căn cứ vào...

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG THEO TT 200

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200. Trên thực tế, các Doanh nghiệp thường có các dự án đầu tư XDCB, như: Mua sắm TSCĐ; Sửa chữa lớn TSCĐ; Xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo đầu tư XDCB; ….Vậy, kế toán Doanh nghiệp...

HẠCH TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG THEO TT 200

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng là TK dùng để phản ánh: >>Các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của DN với khách hàng về tiền...

KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các phương pháp Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Hướng dẫn hạch toán Phải trả người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hướng dẫn hạch toán thừa, thiếu Tài sản cố định khi kiểm kê cuối năm

Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu: Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào "Biên bản kiểm kê TSCĐ" và kết luận của Hội đồng kiểm kê để hạch...

Hướng dẫn Kế toán Thu nhập khác theo TT200

Những khoản phát sinh ngoài doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nguyên tắc và phương pháp hạch toán là gì?

Hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kế toán bán hàng là một vị trí công việc không quá khó khăn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Để các bạn kế toán nắm chắc hơn các nghiệp vụ kế toán...

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho Sẽ có 4 phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho đang được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kế toán kho đó là: FIFO,...

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Theo như chúng ta biết thì có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho, tuy nhiên mỗi phương pháp lại phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn