Thuế Giá trị gia tăng

Nghị định 94/2023/NĐ_CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

Giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định 44/2023

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT mới nhất.

Đối tượng chịu thuế - không chịu thuế GTGT

Danh mục các hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, không chịu thuế theo luật thuế GTGT hiện hành.

Lập hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP như thế nào?

Hướng dẫn lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT  theo Nghị định 44/NĐ-CP.  

Nghị định 44/2023_Giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 30/06/2023 Chính phủ ban hành Nhị định 44/2023/NĐ_CP quy định chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%, áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết 101/2023 QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội.

Khai thuế GTGT theo TT80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn khai thuế GTGT đối với NNT có nhiều địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, khác tỉnh; NNT có hoạt động chuyển nhượng BĐS vãng lai, xây dựng vãng lai.

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ...

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020

Mức phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Nếu chậm thời hạn nộp tờ khai  thuế mà không làm hồ sơ khai thuế thì có thể bị phạt vi phạm hành...

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cục Thuế TP Hà Nội: Sẽ sớm triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm...

Lưu ý về hóa đơn điện tử theo luật quản lý thuế 38, thông tư 78

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận...

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng...

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2018

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Nghị didjnh51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì: “Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn