Chính sách thuế

Nghị định 94/2023/NĐ_CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

Giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định 44/2023

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT mới nhất.

Đối tượng chịu thuế - không chịu thuế GTGT

Danh mục các hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, không chịu thuế theo luật thuế GTGT hiện hành.

Lập hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP như thế nào?

Hướng dẫn lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT  theo Nghị định 44/NĐ-CP.  

Nghị định 44/2023_Giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 30/06/2023 Chính phủ ban hành Nhị định 44/2023/NĐ_CP quy định chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%, áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết 101/2023 QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội.

Khai thuế GTGT theo TT80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn khai thuế GTGT đối với NNT có nhiều địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, khác tỉnh; NNT có hoạt động chuyển nhượng BĐS vãng lai, xây dựng vãng lai.

Khai thay, nộp thay NNT

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khai thay, nộp thay NNT mà quy định này nêu tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì phải thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho NNT và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ...

Khai thuế, nộp thuế đối với hô cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ cá nhân kinh doanh

Đăng ký thuế lần đầu: địa điểm và hồ sơ

Địa điểm và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo hướng dẫn tại Mục 1 chương II Thông tư 105/2020/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện đăng ký thuế lần đầu theo luật quản lý thuế 38/2019.

Đối tượng đăng ký thuế

Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế (trực tiếp hoặc thông qua chế độ 1 cửa liên thông)

Nghị định 132/2020/NĐ_CP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Thông tư 96/2015/TT_BTC

        Sửa đổi bổ sung một số điều của thông  tư 78/2014; thông tư 111/2013; thông tư 119/2014

Thông tư 78/2014/TT_BTC

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thông tư 06/2021/TT_BTC

Hướng dẫn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ...

Thông tư 80/2021/TT_BTC

Thông tư này hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Nghị định 123/2020/NĐ_CP

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền...

Nghị định 125/2020/NĐ_CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn