Khoá học

Báo cáo tài chính_quyết toán thuế năm

Hướng dẫn lập bộ BCTC theo thông tư 200/133 và cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Kế toán tổng hợp với chứng từ thực trên phần mềm MISA/FAST

Thực hành kế toán trên phần mềm Misa/Fast, học kế toán với chứng từ thực.

Đăng ký thuế - kê khai thuế

Đăng  ký mã số thuế cho lao động, mã số thuế người phụ thuộc, đăng ký các mẫu tờ  khai phải nộp với  cơ quan thuế, kê khai thuế GTGT, TNCN tháng/quý...

Kế toán thực tế theo hồ sơ của người học

Dạy kế toán theo yêu cầu với chứng từ và phần mềm của người học.

Giá thành trong DN sản xuất, nhà hàng

Để đảm bảo nội dung đào tạo định hướng công việc theo phương pháp huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn học nghề đạt kết quả tốt nhất, người học sẽ được đào tạo kết hợp đồng thời giữa học trực tuyến vàhọc tại văn...

Kế toán nhập khẩu hàng hóa

Đối tượng: các bạn đang làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu, sinh viên ngành kế toán chưa thành thạo hạch toán tờ khai hải quan, tính các loại thuế, phân bổ chi phí trước hải quan,...

Excel với kế toán tiền lương

Đối tượng của khóa học là các bạn kế toán, nhà quản trị nhân sự muốn bổ túc về thiết kế bảng lương tự động để phục vụ công tác nội bộ, lên quyết toán thuế TNCN 2021 trên excel.

Kế toán thuế chuyên sâu

Khóa học được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các bạn đang làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đã có kinh nghiệm trên 1 năm tài chính.

Kế toán dịch vụ nhà hàng - khách sạn

Kế toán chuyên trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống,  dịch vụ nhà hàng khách  sạn  

Kế toán DN phần mềm

Kế toán  tổng hợp chuyên sâu lĩnh vực sản xuất phần mềm, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kế toán DN xây dựng

Khóa học dành riêng cho các bạn kế toán viên đang làm tại các công ty xây dựng vừa và nhỏ có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao để làm kế toán tổng hợp

Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Kế toán tổng hợp doanh nghiệp thương mại, dịch vụ dành cho các bạn chưa qua đào tạo chính quy ngành kế toán, sinh viên năm cuối ngành kế toán, quản trị kinh doanh, các bạn học hệ song ngữ ACCA

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn