Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh

HẠCH TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG THEO TT 200

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng là TK dùng để phản ánh: >>Các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của DN với khách hàng về tiền...

Hướng dẫn Kế toán Thu nhập khác theo TT200

Những khoản phát sinh ngoài doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nguyên tắc và phương pháp hạch toán là gì?

Hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kế toán bán hàng là một vị trí công việc không quá khó khăn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Để các bạn kế toán nắm chắc hơn các nghiệp vụ kế toán...

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho Sẽ có 4 phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho đang được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kế toán kho đó là: FIFO,...

Hạch toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu, lỗi mốt. Khoản này làm giảm doanh thu của người bán hàng. Vậy phương pháp hạch toán...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn