Kế toán mua vật tư, hàng hoá

Kế toán công nợ liên quan giao dịch mua - bán

 Kế toán công nợ là người đảm nhận công việc kế toán về quản lý các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả. Việc kiểm soát tốt hoạt động công nợ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp...

Kế toán vốn bằng tiền

Tiền là tài sản quan trọng của đơn vị. Thực hiện tốt công tác kế toán vốn bằng tiền ( còn gọi là Kế toán tiền) sẽ giúp các nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn,...

Hướng dẫn hạch toán Phải trả người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Theo như chúng ta biết thì có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho, tuy nhiên mỗi phương pháp lại phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan...

Kiểm kê phát hiện thừa thiếu hàng hóa, CCDC, NVL xử lý như thế nào?

Kiểm kê phát hiện thừa thiếu hàng hóa, CCDC, NVL Có thể nói, việc kiểm kê phát hiện thừa thiếu hàng hóa, CCDC, NVL là một trong những công việc vô cùng quan trọng...

Hạch toán hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, không tránh khỏi hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng. Vậy trong trường hợp này cần xử lý như thế nào?

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho - Phương pháp xác định giá trị

Kế toán hàng tồn kho phải được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” khi xác định giá gốc hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, xác định giá trị...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn