Quản lý thuế - phí, lệ phí

Khai thay, nộp thay NNT

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khai thay, nộp thay NNT mà quy định này nêu tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì phải thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho NNT và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ...

Khai thuế, nộp thuế đối với hô cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ cá nhân kinh doanh

Đăng ký thuế lần đầu: địa điểm và hồ sơ

Địa điểm và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo hướng dẫn tại Mục 1 chương II Thông tư 105/2020/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện đăng ký thuế lần đầu theo luật quản lý thuế 38/2019.

Đối tượng đăng ký thuế

Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế (trực tiếp hoặc thông qua chế độ 1 cửa liên thông)

Nghị định 132/2020/NĐ_CP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Thông tư 06/2021/TT_BTC

Hướng dẫn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  

Thông tư 80/2021/TT_BTC

Thông tư này hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Nghị định 123/2020/NĐ_CP

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền...

Nghị định 125/2020/NĐ_CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm...

Tổng hợp điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

 Những điểm mới nổi bật của 06 Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày...

04 chính sách về Thuế - Phí – Lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2022

04-chinh-sach-ve-thue-phi-–-le-phi-co-hieu-luc-tu-thang-01-2022

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều các quy định về thuế

Luật quản lý thuế số 38/2019

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư 105/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế: thay thế các quy định về đăng ký thuế của TT95/2016, điều 9 TT156/2013

Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều luật quản lý thuế số 38/2019

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019: thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm, xóa nợ, khoanh nợ, cưỡng chế thuế

37 câu hỏi thường gặp về Luật Quản Lý Thuế số 38 - Mới nhất.

Qua bài này, chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể câu hỏi thường gặp về Luật Quản lý thuế số 38 được áp dụng thử nghiệm tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thuế là gì? Thuế doanh nghiệp phải nộp sau thành lập công ty

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban...

Doanh nghiệp sẽ được miễn giảm thuế, giãn nộp thuế, phí nào vì Covid-19?

Sau 30/06/2020, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì tiếp tục được lùi đến ngày 31/12/2020.

Cách Tính Tiền Phạt Chậm Nộp Thuế

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất...

Thuế (lệ phí) môn bài: Những điểm mới của Nghị định 22/2020

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch đáp ứng 2 điều kiện sau:

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn