Thuế Giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế - không chịu thuế GTGT

Danh mục các hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, không chịu thuế theo luật thuế GTGT hiện hành.

Nghị định 94/2023/NĐ_CP chính thức giảm 2% thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

Giảm 2% thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định 44/2023

Thuế thu nhập cá nhân

Lương tối thiểu vùng 2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN

Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất số 14 luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định mới về nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Văn bản hợp nhất thông tư thuế TNDN số 66/VBHN-BTC

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM
2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Dịch vụ về thuế

Dịch vụ tư vấn, soát xét hồ sơ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Áp dụng cho các doanh nghiệp cần tư vấn hỗ trợ soát xét, hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán các kỳ tính thuế phục vụ kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp, hoặc phục vụ công tác nội bộ (chuyển nhượng, kho nội bộ, xây dựng lại quy trình, ...).

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập ở nhiều nơi đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại những nơi làm việc, có số thuế TNCN nộp thừa muốn lấy lại số thuế đã nộp thừa đó.

DV đào tạo- chuyển giao quy trình kế toán

Khóa học hướng đến đối tượng là các cá nhân/ DN nhỏ cần bồi dưỡng nhân viên, người trong gia đình (chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết, chưa từng làm kế toán)

Kế toán DN

Thanh lý tài sản cố định cần làm những thủ tục gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư  hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới những tài sản tốt hơn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Vậy khi thanh lý TSCĐ doanh nghiệp cần những thủ tục gì.

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

Tính phân bổ công cụ dụng cụ

Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 được gọi là Công cụ dụng cụ. Vậy cách tính phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào?

Phương pháp khấu hao nhanh hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao nhanh là phương pháp kế toán giảm nguyên giá trên sổ sách của tài sản, với mức cao hơn trong các năm đầu, và thấp hơn trong những năm cuối thời gian sử dụng của tài sản cố định. Khấu hao nhanh là sự sụt giảm giá trị tài sản nhanh khác thường do thiếu thận trọng, lao động thiếu kỹ năng hoặc do bảo trì thiết bị kém.

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC,mời “dân nhà kế” cùng tìm hiểu các thông tin liên quan phương pháp khấu hao nhanh bao gồm: điều kiện áp dụng, nội dung của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh) và ví dụ cụ thể như sau để bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn