Hạch toán hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

  Hạch toán hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

  HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO HẾT HẠN SỬ DỤNG, BỊ HƯ HỎNG

  1. Đưa hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏng vào chi phí hợp lý

  Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

  “Điều 14:Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất

  Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế”

  Vậy nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ bộ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT

  2. Điều kiện để hạch toán hàng tồn kho vào chi phí hợp lý

   

   

   

   

   

   

   

  hạch toán hàng tồn kho
  Cách đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý

   

   

   

   

   

   

  Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  Để xử lý hàng tồn kho vào chi phí hợp lý trong doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

  • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập (bắt buộc)
  • Bảng kê xuất – nhập – tồn hàng hóa bị hư hỏng (xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật) (bắt buộc)
  • Giấy đề nghị hủy (nếu có)
  • Phiếu xuất kho lượng hàng hóa bị hủy (nếu có)
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)
  • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

  3. Cách hạch toán hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

  • Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

   Có TK 229(4): Dự phòng tổn thất tài sản

  • Xử lý hàng tồn kho hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

  Nợ TK 229(4): Dự phòng tổn thất tài sản (nếu số tổn thất bằng số dự phòng)

  Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất lớn hơn số dự phòng)

   Có các TK 152, 153, 155, 156: nguyên liệu, vật tư, hàng hóa bị hư hỏng

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn